לתרבות ארגונית, לתקשורת בינאישית ולניהול משברים

שיקול דעת

גם הרובוט המתוחכם ביותר, יישאר בפער מהותי בינו ובין האדם. פער זה יבוא לידי ביטוי בעיקר בשאלת היכולת להפעיל שיקול דעת. סגולתו המיוחדת של האדם ביחס למכונה, לא בחוכמה כי אם ביכולת להפעיל אד-הוק שיקול דעת ערכי. זה חלק מה”צלם א-לוהים” שבו.
פרשת “משפטים” מטלטלת את האדם לתוך סוגיות ערכיות קשות, ומטילה עליו חובה בזמן אמת להפעיל שיקול דעת ולהכריע. לבד עם עצמו.

להורדת הקובץ