לתרבות ארגונית, לתקשורת בינאישית ולניהול משברים

על ענווה וישוב סכסוכים

מספר גורמים מביאים להתנהלות תחרותית ולמצבי סכסוך. המרכזי שבהם הוא כידוע גורם האגו. “אני יותר חשוב”, “יותר חזק”, “יותר חכם” ו”אני גם האפוטרופוס לאמת ולצדק”. כששני אנשים עם אגו מנופח מתנגשים, התוצאה עלולה להיות כואבת.

נדמה כי מידת הענווה היא קוד הקסם שעשוי לרכך באופן ניכר את מתח האגו הבינאישי. במקום של ענווה אני כבר לא הכי חזק, אני לא הכי חכם ואני גם לא הכי חשוב. יתר על כן, במקום של ענווה אין אמת אחת. האמת של העצמי במקרה הטוב סובייקטיבית בלבד.

ממשה רבינו, התורה מלמדת אותנו שניתן ואפשר אחרת.

להורדת הקובץ