לתרבות ארגונית, לתקשורת בינאישית ולניהול משברים

עוצמה

שני מושגי יסוד מתקשרים לעולם היחב”ל בסביבה ריאליסטית/תחרותית – כוח ועוצמה. הכוח הוא המרכיב הבסיסי שמגדיר את היכולת להשפיע על האחר. העוצמה מאידך, מהווה מעין מעטפת לכוח, והיא המאפשרת את מימושו. העוצמה “הטהורה” באה לידי ביטוי ביכולת להשפיע בלא מימוש בכוח.

העוצמה הא-לוהית באה לידי ביטוי בשני מימדים. מחד, יכולת ולגיטימציה אין סופית לשימוש בכוח, אך במקביל היא גם מייצרת יכולת של הכלה אין סופית שבאה לידי ביטוי במידת הרחמים והסליחה. שילוב זה מאפשר לנו כבני אנוש לקלוט ולו במעט את גילויי מלכותו של א-לוהים בעולם. סוג של יראת הרוממות.

להורדת הקובץ