לתרבות ארגונית, לתקשורת בינאישית ולניהול משברים

מיקוד שליטה פנימי

כיצד אדם בונה חוסן להתמודדות עם משברים וקשיים? כיצד אדם חש תחושת העצמה להגשמה ולמימוש עצמי? המפתח לשני התחומים הללו, חוסן והגשמה, נעוץ במושג “מיקוד שליטה פנימי”. מושג זה, מתייחס לחשיבות מיקוד ההצלחות בצד הכשלונות באדם-בעצמי ולא בסביבה (“מיקוד שליטה חיצוני”).

מסתבר שאת הרעיון הזה כבר א-לוהים גילה למשה בכמה פרשיות בתורה. עוד בעניין, במאמר המצורף.

להורדת הקובץ