לתרבות ארגונית, לתקשורת בינאישית ולניהול משברים

כוח להשפיע

המוטיב המרכזי שמניע התנהלות תחרותית, הוא מרכיב הכוח. המושג כוח מתמקד ביכולת לחולל שינוי אצל האחר. הנביא ירמיה מציע למקד את הכוח לשנות את האחר לא בעושר, גבורה וחכמה, אלא בחסד, משפט וצדקה.

להורדת הקובץ