לתרבות ארגונית, לתקשורת בינאישית ולניהול משברים

ייחוד ואחדות

המודל האידיאלי לניהול קונפליקט הוא המשלב. מודל זה מכבד את האחר ושומר על הכבוד של העצמי ותוך כדי כך מחפש את המשותף שבין הצדדים. היכולת לשלב בלי לפגוע בייחודיות של הצדדים באה לידי ביטוי בדגל המיוחד שהיה במדבר לכול אחד מהשבטים. היתה ייחודיות, אבל במקביל היתה גם אחדות שבאה לידי ביטוי ביעוד המשותף.

להורדת הקובץ