לתרבות ארגונית, לתקשורת בינאישית ולניהול משברים

טעיתי

טעיתיאחת מחולשותיו של האדם זה הקושי להודות בטעות. חולשה זו מהווה את אחד מאבני הנגף בתהליכי ישוב סכסוכים. ברם, ישנם אנשים בעלי שיעור קומה שאכן יודעים להכיר בטעותם, לא ממקום של חולשה אלא ממקום של גבורה ועוצמה.

להורדת הקובץ