לתרבות ארגונית, לתקשורת בינאישית ולניהול משברים

זכויות יוצרים

“זכויות יוצרים” אינו רק ערך משמעותי בעולם החוק והמשפט. מדובר בערך בסיסי ביחסי אנוש. אנשים נלחמים בבתי משפט למען “זכויות יוצרים” ולא יוותרו על כך בקלות. ברם, דווקא במקום שהוא כה קשה ומאתגר, דווקא שם נמדדת עוצמתו הנפשית והרוחנית של האדם. שם גם נמדדת עוצמת הקשר שבין העצמי והאחר.
ממשה רבינו ורבי עקיבא, ניתן ללמוד גבורה רוחנית מהי. במקום להילחם על “זכויות יוצרים”, הם נותנים קרדיט.

להורדת הקובץ