לתרבות ארגונית, לתקשורת בינאישית ולניהול משברים

הסכנה שבאגו

במקרים רבים קורה, שאנו דואגים כביכול לאחר, אך בעומק ההשתדלות מצוי אגו גדול. עד כדי כך גדול האגו, שבשם הכוונה לכבד ולדאוג כביכול לאחר, אנו גורמים לו במישרין או בעקיפין נזק.

להורדת הקובץ