לתרבות ארגונית, לתקשורת בינאישית ולניהול משברים

המכל והמוכל

מהו מהות ההכלה? האם הכלה רלוונטית בהקשר לא-לוהים? אם כן – כיצד ניתן להכיל את א-לוהים כשמלוא כל הארץ כבודו? מה המשותף ומה השונה בין הכלת אדם והכלת א-לוהים?

אכן, שאלות מורכבות. ננסה במאמר המצורף ללבן את הסוגיה ואת השאלות, ואף ננסה מעט להציע תובנות והבנות.

להורדת הקובץ