לתרבות ארגונית, לתקשורת בינאישית ולניהול משברים

בקורת אפקטיבית

בקורת היא הכרח ואף מצווה, כמאמר הכתוב (ויקרא י”ט): “הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא”. ערבות הדדית. אני חייב לא רק לדאוג לפרנסת האחר אלא גם לתיקונו המוסרי.
ברם, תחום הביקורת רגיש ביותר ועלול לגרום לאפקט שלילי. כיצד אפוא אנו מייצרים בקורת שתהיה אפקטיבית?

להורדת הקובץ