לתרבות ארגונית, לתקשורת בינאישית ולניהול משברים

אנשי אמת

כדי שנצליח לכבד את דעתו של האחר ולהאציל עליו סמכויות ואחריות – חובה על העצמי להכיר בכך שהאמת מצויה גם אצלו ורק השיתוף שבין העצמי והאחר עשוי להוביל לאמת השלימה.

להורדת הקובץ