לתרבות ארגונית, לתקשורת בינאישית ולניהול משברים

איום משותף

כשלא ניתן להגיע לפיוס מרצון, לעיתים אין מנוס מאויב משותף המשפיע מבחוץ על אחדות ופיוס פנימי.

להורדת הקובץ