לתרבות ארגונית, לתקשורת בינאישית ולניהול משברים

אחריות עקיפה

“לא משנה מה אתה אומר, חשוב מה האחר שומע” אומר עקרון חשוב ביחסים בינאישיים. במילים אחרות, על האדם מוטלת אחריות לוודא כי דברים שהוא אומר לאחר, אכן ברורים ומובנים היטב בצד השני. לא הסברתי את עצמי היטב ולא וידאתי שהשומע מבין את דברי – הופך אותי לשותף לכישלון ומשבר פוטנציאלי.
הדברים נכונים גם ואולי במיוחד בתחום של ניהול קונפליקטים. כל עוד באפשרותי למנוע את הסכסוך ולא מנעתי, מוטלת עלי אחריות עקיפה לתוצאות.

פרשת חטא העגל מלמדת אותנו, כי לא רק העם נושא באחריות. על  פי פרשנות של רש”י, גם משה ואלוהים נושאים באחריות, בכך שהיה באפשרותם למנוע את החטא ולא מנעו.

עוד בעניין, במאמר המצורף.

 

להורדת הקובץ