לתרבות ארגונית, לתקשורת בינאישית ולניהול משברים

ייעוץ ארגוני

יעוץ ופיתוח תרבות ארגונית

אם חשוב לך כמנהל לקדם את התרבות הארגונית של הארגון שלך, ולאפשר את התאמת פעילות החברה לחזון וליעדים של החברה.
אם חשוב לך כמנהל לקדם ולשפר את התקשורת הפנימית והחיצונית של הארגון, תוך התבססות על דיאלוג ותקשורת מיטבית.
אם המטרות הללו אכן חשובות בעיניך, עופר טהורי ממרכז “שילוב” ישמח לסייע לכם בהגשמתן.

פיתוח ארגוני מתחיל בתרבות הארגונית המהווה את התשתית והמסד להתנהלות הכוללת של הארגון. ערכי היסוד של הארגון, הנובעים מתרבותו, מסייעים לארגון לעמוד ביעדיו ובמימוש אפקטיבי ומיטבי של הפוטנציאל האנושי שבו.

יעוץ ארגוני אפקטיבי בתחומי התרבות, מאפשר לארגון לזהות ולגבש את מערכת הערכים של החברה כלפי פנים וכלפי חוץ. פנים – בתוך הארגון בין דרגי ניהול שונים ובין העובדים, וחוץ – ביחסי העבודה של הארגון מול גורמים חוץ ארגוניים (ספקים ולקוחות).

התרבות הארגונית מעניקה לארגון ולמנהליו את הכלים ואת היכולת להתמודד באופן מיטבי עם אתגרים ובעיות, משברים ושינויים, למקסם את האינטרסים של הארגון ולעמוד במבחן של חזון ויעדים.

תחומי הייעוץ הארגוני

גיבוש תרבות, חזון וערכים לחברה

תפיסת תפקיד הניהולי האנושי

ניהול ישיבות באופן מיטבי

ניהול משברים – לצאת מנצחים ממשברים

תקשורת בינאישית מיטבית

תקשורת חוץ ארגונית מיטבית (ספק/לקוח)

ניהול עובדים באופן אינטגרטיבי

פיתוח מנהלים ומנהיגות