לתרבות ארגונית, לתקשורת בינאישית ולניהול משברים

השתלמות מורים בשבתון

“ניהול קונפליקטים ותקשורת בינאישית”

“הקונפליקט” מהווה את אחד מהנחות היסוד בכול מערכת יחסים שבין האדם לאחר, בין האדם למשפחתו ובין האדם לקהילתו. כול קונפליקט מהווה פוטנציאל נפיץ להתפתחות של איבה ומדון, ומאידך יכול להוות תשתית לצמיחה, לשיתוף ולהצלחה משותפת שבה הרווח גדול מסך כל החלקים.

כדי להביא להצלחה משותפת בניהול הקונפליקט, יש צורך בהקשבה וההכלה המהווים תנאי יסוד לבניית אמון, לחיזוק התקשורת הבינאישית ולשיפור התרבות והאקלים בארגון, בקהילה ובמשפחה.

הסדנא המוצעת, חדשנית וייחודית אשר מעבירה באופן אינטראקטיבי ואטרקטיבי, סוגיות ודילמות בנושאים של ניהול קונפליקטים, גישור ותקשורת בינאישית, תוך התבססות על תיאוריות מתקדמות מעולמות הפסיכולוגיה החברתית, סוציולוגיה, פסיכותרפיה, עולם הגישור, תורת המשחקים, קבלת החלטות, מדע המדינה ויחסים בינלאומיים.

פרקי הסדנא מגובים בטקסטים מהמקורות היהודיים, והם מלווים בתוכנית יישומית הכוללת תרגולים, סימולציות וסרטונים.

הסדנא בהיקף 56 שעות (2 ש”ש), ומוכרת כלימודי השלמה לעובדי הוראה בשנת השתלמות.
ההשתלמות תתקיים במהלך שנת תשע”ו באולם ההדרכה של בית הזכרון לשואה ולגבורה באריאל, ברח’ נחשונים 44.

לקבלת סילבוס מפורט של ההשתלמות (תוכנית, מקום ההשתלמות, ומועדים) לחץ כאן.

תועלות ההשתלמות

א. שיפור התקשורת הבין-אישית בין צוות ההוראה (התייעלות במשאב הזמן ושיפור היחסים).

ב. שיפור התקשורת מורה-תלמיד (הכלה, העצמה והגברת מוטיבציה של התלמידים).

ג. שיפור יחסי הארגון מול לקוחות וספקי חוץ (הורים/קהילה/מפקחים וכו’).

ד. שיפור התרבות הארגונית והאקלים בבית-הספר, בבית ובקהילה (העמקת ערכים של הכלה, סבלנות, כבוד הדדי, אמפטיה וכו’).